Son duyurular
Anasayfa / Üyelik Şartları

ÜYELİK ŞARTLARI

Derneğe, aşağıdaki şartları taşıyanlar üye olabilir:

 Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
  Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
  Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Bu üyeler isterlerse aidat ödeyebilir, ancak Genel kurulda oy kullanamazlar ve seçilemezler. Onursal üyeliğin geri alınması, yönetim kurulunun bütün üyelerinin oy birliği ile mümkündür. TKKD Genel Başkanlığı yapanlar ve FICC yönetim Kurulunda görev alan başkanlara Yönetim Kurulunun oy birliği ile Onursal Başkanlık payesi verilebilir. Disiplin suçu işlemediği sürece onursal başkanlık payesi geri alınamaz.
  Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 

Üyelikte İstenecek Belgeler:

a) Derneğe üye olmak istediğini belirten bir dilekçe,

b) Derneğe Üye Taahhütnamesi,
c) Nüfus Hüviyet Cüzdanı Örneği,
d) 3 Adet vesikalık fotoğraf